// کد مطلب: ۱۵۶۳۳۸

بیمه سامان

توانگری مالی بیمه سامان برای یازدهمین سال پیاپی درسطح یک ماندگار شد

توانگری مالی بیمه سامان برای یازدهمین سال پیاپی درسطح یک ماندگار شد
لینک کوتاه کپی شد

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سامان در سالجاری بر روی عدد ۲۶۶ قرارگرفت.

این مقدارتوانگری نشان می دهد که شرکت بیمه سامان برای یازدهمین سال متوالی، موفق شده تا سطح توانگری مالی یک را ازآن خود کند.

بر اساس این گزارش، شرکت هایی که درسطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر است.

این شرکت ها از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خوددرمقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند. روابط عمومی شرکت بیمه سامان

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه