// کد مطلب: ۱۵۶۹۴۲

سندیکای بیمه گران ایران

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران
لینک کوتاه کپی شد

اسامی نامزد های انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران اعلام شد.

اسامی نامزد های انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران به ترتیب الفبا به شرح زیر اعلام میگردد:

آقای محمد اسماعیلی

آقای محمود امراللهی

آقای محسن پور کیانی

آقای سید حمیدرضا سید خراسانی فیلستان

آقای عباس شهریور

آقای جواد فرشباف ماهریان

آقای جهانگیر فهیدی

آقای سید محمد کریمی

آقای بهمن لامعی رامندی

خانم فرخنده مدرسی عالم

گفتنی است مهلت ثبت نام از تاریخ ۲۸ مرداد لغایت ۹ شهریور ماه اعلام گردیده بود که داوطلبان با ارسال مشخصات خود به دبیرخانه سندیکای بیمه گران، آمادگی خود برای انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران اعلام نمودند.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه