// کد مطلب: ۱۵۷۴۱۳

بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی

بیمه زندگی خاورمیانه در بالاترین سطح توانگری مالی
لینک کوتاه کپی شد

بر اساس ارزیابی بیمه مرکزی شرکت بیمه‌زندگی‌خاورمیانه در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار گرفت.

بیمه مرکزی ج.ا.ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه کشور نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه را منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی نسبت توانگری مالی شرکت بیمه‌زندگی‌خاورمیانه بر اساس آخرین صورت‌های مالی( دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) و پس از اعمال تعدیلات برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۴ درصد در سطح یک توانگری مالی یعنی بالاترین سطح مالی برای انجام تعهدات بیمه‌ای قرار دارد.

این ارزیابی هر ساله بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته انجام می‌شود. بر اساس آئین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی سالانه خود را پس از تصویب در مجمع عمومی، محاسبه و همراه با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال کنند.

بیمه زندگی خاورمیانه طی شش سال در بالاترین سطح توانگری مالی با نسبت بالا قرار گرفته است. روابط عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه