// کد مطلب: ۱۵۸۹۶۹

بیمه حافظ

سرپرست مدیریت بیمه‌های اشخاص بیمه حافظ منصوب شد

لینک کوتاه کپی شد

سمیه بشیری به عنوان سرپرست مدیریت بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه حافظ منصوب شد.

در این حکم که به قلم محمود دودانگه رئیس هیات مدیره بیمه حافظ است، اهدافی از جمله ارائه چشم انداز پنج ساله و تدوین، پایش و بهبود برنامه عملیاتی مدیریت بیمه‌های اشخاص براساس آن، بهبود شاخص‌های عملکردی در مدیریت بیمه‌های اشخاص، تحقق پرتفوی مصوب و کاهش نسبت خسارت، کاهش ریسک‌های بااهمیت، کاهش مطالبات معوق از طریق دریافت مطالبات در سررسید معین و رسیدگی دقیق به پرونده‌های خسارت، ساماندهی، آموزش حین خدمت، توانمند سازی و ایجاد انگیزه کارکنان آن مدیریت، تعامل فعال و موثر با مدیران ستادی، روسای شعب و بیمه گذاران، چابک سازی و بازمهندسی فرآندهای بیمه‌گری، طراحی خدمات جدید بیمه‌ای متناسب با بازارر، استفاده بهینه از فناوری و نوآوری‌های دیجیتال برای ارائه خدمات مطلوب و سریع به بیمه شدگان، رعایت الزامات قانونی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در فرآیندهای کاری آن مدیریت و نظارت دقیق بر عملکرد ارزیابان خسارت و مراکز طرف قرارداد آمده است. روابط عمومی بیمه حافظ

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه