// کد مطلب: ۱۶۵۲۲۶

بیمه میهن

بیمه میهن با کسب پرتفوی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، وارد باشگاه هزار میلیارد تومانی‌ها شد

بیمه میهن با کسب پرتفوی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، وارد باشگاه هزار میلیارد تومانی‌ها شد
لینک کوتاه کپی شد

بیمه میهن با دستیابی به رشد تاریخی ۱۳۷ درصدی حق بیمه تولیدی در سال ۱۴۰۲ و کسب پرتفوی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، برای اولین بار وارد باشگاه هزار میلیارد تومانی‌ها شد.

بیمه میهن با دستیابی به رشد تاریخی ۱۳۷ درصدی حق بیمه تولیدی در سال ۱۴۰۲ و کسب پرتفوی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، برای اولین بار وارد باشگاه هزار میلیارد تومانی‌ها شد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه