// کد مطلب: ۱۶۵۴۹۵

بیمه البرز

روابط عمومی، موتور پیشران فرهنگ سازی در صنعت بیمه است

روابط عمومی، موتور پیشران فرهنگ سازی در صنعت بیمه است
لینک کوتاه کپی شد

مدیرعامل بیمه البرز باراصلی فرهنگ سازی درصنعت بیمه را بردوش روابط عمومی ها و رسانه‌های تخصصی صنعت بیمه انداخت وبرنقش قابل توجه رسانه های تخصصی صنعت بیمه تاکید ویژه کرد.

موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز باراصلی فرهنگ سازی درصنعت بیمه را بردوش روابط عمومی ها و رسانه‌های تخصصی صنعت بیمه انداخت وبرنقش قابل توجه رسانه های تخصصی صنعت بیمه تاکید ویژه کرد. همزمان با فرا رسیدن هفته روابط عمومی با ایشان گفتگوی صمیمانه ای انجام دادیم دکتررضایی با سعه صدروبیانی شیوا پاسخگوی سوالات ما بودند که درادامه می خوانید:

آقای دکتر نقش روابط عمومی های صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی ها باید نقش و کاکردهای بنیادینی درافزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ایفا کنند. متاسفانه یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه درکشور، نقش حداقلی و محدود روابط عمومی ها است که البته در سالیان اخیر، شاهد عملکرد بهتری از سوی روابط عمومی های شرکت های بیمه به نسبت گذشته بوده ایم. در این راستا، به عقیده بنده، روابط عمومی شرکت های بیمه باید سه کارویژه و فاکتور مهم درافزایش ضریب نفود بیمه درکشور را به خوبی در دستورکار قرار دهند. اول ازهر چیزی، یک روابط عمومی حرفه ای و موفق در صنعت بیمه باید «فرهنگ سازی» را به عنوان یک کارویژه عمومی و عام در صنعت بیمه در صدر اولویت های کاری خود قرار دهد. یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور ما به نسبت کشورهای توسعه یافته این است که صنعت بیمه تبدیل به یک فرهنگ اقتصادی برای مردم نشده است. درواقع، تبدیل بیمه به فرهنگ و ارزش باید سرلوحه کار روابط عمومی ها باشد اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که طراحی و برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ بیمه در کشور باید بر اساس ساختار‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی، قومی و مذهبی خانواده‌‌‌ها انجام شود. مسئله ای که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مسئله دوم، «اعتمادزایی» است. روابط عمومی باید بتواند یک تصویر مثبت، قابل اعتماد و مترقی از شرکت‌های بیمه به صورت خاص و صنعت بیمه به عنوان یک رکن مهم اقتصاد کشور ایجاد کند. روابط عمومی باید تصویر واقعی، قابل پذیرش و باورپذیرازمنافع متقابل شرکت های بیمه و مردم ایجاد کند. در واقع، روابط عمومی ها در صنعت بیمه وظیفه مهمی در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور دارند و آن هم پیوند عینی و ملموس میان منافع شرکت های بیمه و مردم است. افزایش اعتماد عمومی نسبت به محصولات بیمه ای و مدیریت این اعتماد وظیفه مهمی است که روابط عمومی شرکت ها در راستای افزایش ضریب نفوذ نباید از آن غافل شوند.در نهایت، «آگاهی بخشی» نیز باید در دستورکار مهم روابط عمومی های صنعت بیمه قرار گیرد. از گذشته تا الان، شرکت های بیمه با این خطر شناختی مواجه هستند که مردم بیمه را فقط از با عینک جبران ضرر نگاه می کنند. با توجه به ناکافی بودن دانش مردم نسبت به صنعت بیمه و مدیریت ریسک با بهره‌‌‌گیری از بیمه، لازم است روابط‌عمومی ها بسته های رسانه های و غیررسانه های متنوعی برای آگاهی بخشی به مردم و ایجاد یک تصویر جامع تر و گسترده تراز صنعت بیمه و منافع مستتر در آن طراحی و اجرا کنند.

دستاوردهای همفکری و همکاری روابط عمومی های صنعت بیمه در قالب سندیکا و شورا چگونه بوده است؟

روابط عمومی های مرتبط با صنعت بیمه چاره ای جز همکاری و هم افزایی با یکدیگر ندارند. این همکاری برای همان سه هدف فرهنگ سازی، اعتمادزایی و آگاهی بخشی نه یک انتخاب که یک اجبار است. گام های همکاری جویانه خوبی میان روابط عمومی های ایجاد شده که منجر به پویایی بیشتر نقش آن ها شده است، با این حال، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. رقابت های مخرب شرکت های بیمه باید جای خود را به همکاری های سازنده بدهد که در این میان روابط عمومی ها می توانند نقش ارزنده ای را در قالب سندیکا یا همکاری های دو جانبه داشته باشند.

مهم ترین چالش ها و نیازهای روابط عمومی ها در صنعت بیمه را به صورت مختصر شرح دهید؟

بین برخی چالش ها و نیازهای روابط عمومی ها در صنعت بیمه همپوشانی وجود دارد. برای مثال، یکی از چالش های مهم روابط عمومی های در صنعت بیمه، کمبود نیروی متخصص در حوزه روابط عمومی است. متاسفانه یکی از دم‌دست ترین بخش های صنعت کشور و به ویژه صنعت بیمه برای ورود افراد غیرمتخصص، روابط عمومی ها هستند. این چالش بزرگی برای صنعت بیمه است. به همین جهت، یکی از نیازهای اساسی شرکت های بیمه، داشتن روابط عمومی متخصص در تمامی اجزای آن است. چالش دیگر، توجه کم روابط عمومی ها با اهداف بلندمدت شرکت‌های بیمه و این صنعت است. روابط عمومی ها باید، علاوه بر راهبری اهداف کوتاه مدت و روزمره مانند معرفی محصول، تعامل با رسانه ها، پاسخگویی و … باید اهداف بلندمدتی همچون ایجاد تصویر مثبت از برند شرکت به صورت اخص و صنعت بیمه به صورت عام را برای خود تعریف کنند. فرهنگ سازی، اعتمادزایی و آگاهی بخشی جزو این اهداف بلندمدت هستند که منجر به اعتباربخشی به صنعت بیمه و شرکت های آن می شود. این نیاز راهبردی را روابط عمومی های صنعت بیمه باید به خوبی درک کنند و در دستورکار قرار دهند. نیاز دیگر، تجهیز روابط عمومی ها به ابزارهای جدید است. روابط عمومی صنعت بیمه باید برای دستیابی به اهداف، از ابزارها و استفاده از آن ها عقب تر نباشد. ابزارهای رسانه ای جدید و بسترهای مختلف شکل گرفته در کشور، می توانند کمک بزرگی به روابط عمومی ها برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه کنند.

نقش رسانه های تخصصی و روابط عمومی ها در توسعه فرهنگ بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟

باراصلی فرهنگ سازی در صنعت بیمه بر دوش روابط عمومی ها و همچنین رسانه های تخصصی صنعت بیمه است. در اینجا باید برنقش قابل توجه رسانه های تخصصی صنعت بیمه تاکید ویژه داشت. رسانه های تخصصی صنعت بیمه دراین رابطه اقدامات خوبی انجام داده اند. اما لازم است هم در تولید محتوای جذاب و عامه پسند بیمه ای وهم افزایش ضریب انتشار و اثرگذاری آن محتوا، رسانه های تخصصی صنعت بیمه ابتکارات و تلاش های بیشتری را انجام دهند. دراین میان، روابط عمومی های صنعت بیمه باید تعامل و همکاری نزدیک تری با رسانه های تخصصی داشته باشند و در صورت لزوم از آن ها حمایت کنند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. رابطه متقابل و موثر روابط عمومی ها و رسانه ها تخصصی، موتور محرکه و پیشران اصلی فرهنگ سازی در صنعت بیمه است.

تاثیر تکنولوژی و پیشرفت های آن بر کارکردهای روابط عمومی در سازمان چگونه است؟

همانطور که عرض کردم، روابط عمومی ها در صنعت بیمه نباید از ابزارها و فناوری های جدید عقب باشند؛ بلکه همگام به پیشرفت در فناوری هایی که می توانند به کارآمدی کمک کنند، روابط عمومی ها باید خودشان را به این فناوری های جدید تجهیز کنند و به نحو مطلوبی از آن ها برای توسعه و ارتقای فعالیت های روابط عمومی بهره گیرند. به جرات می توان گفت بنیان اصلی روابط عمومی مدرن را ابزارها و فناوری های جدید تشکیل می دهند. وقتی شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از فناوری های جدید، ساده ترین راه برقراری ارتباط دوسویه با مخاطبان و مشتریان را در اختیارتان می گذارد، نقش برجسته این ابزارها به خوبی نمایان می شود. همچنین می توان به پلتفرم های رصد و پایش برند و اخبار شرکت ها اشاره کرد که به راحتی اخبار و اطلاعات لازم در فضای افکار عمومی را جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل می کنند و در اختیار روابط عمومی ها قرار دارند. ابزارهای فناوری محور جدید می توانند از آخرین عادات، علایق و جهت گیری اقتصادی به ویژه در صنعت بیمه درباره افراد، نهادها و گروه های اجتماعی، بانک‌های داده ایجاد کنند و آن ها را در اختیار روابط عمومی ها و سایر مدیریت های صنعت بیمه قرار دهند تا افکارسنجی مناسبی برای طراحی و اجرای محصولات جدید صورت گیرد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه