// کد مطلب: ۱۶۷۵۶۳

بیمه آرمان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان ( سهامی عام) ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان ( سهامی عام) ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
لینک کوتاه کپی شد

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۱:۳۰صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

-۱ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

۲ – بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳ – انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۴۰۳

۴ – تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۳

۵ – تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

۶ – تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۳

۷ – تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمی شرکتی

۸ – انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل مطابق با آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا

۹ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها با در دست داشتن مدارک معتبر می توانند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند. ضمناً از سهامداران محترمی که امکان مراجعه حضوری در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان(سهامی عام)

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه