آخرین مطالب سلامت

  • بدون دیدگاه

    ایران دارای اقلیمی گرم و خشک است که هرساله نیز به دلیل افزایش گرمایش زمین، گرمای بیشتری را تجربه می‌کند. این تغییرات که باعث مواجهه کشور با افزایش تبخیر و کاهش بارندگی‌ها شده، می‌تواند کشور را در دل بحران…