مدیرعامل شرکت ملی فولادایران خبرداد:

راه اندازی ستاد راهبری صنعت فولاد کشور

راه اندازی ستاد راهبری صنعت فولاد کشور
لینک کوتاه کپی شد

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ازراه اندازی “ستادراهبری صنعت فولاد کشور” خبرداد.

به گزارش طلانیوز: محمدآقاجانلو بااعلام مطلب فوق وضرورت تشکیل چنین ستادی برای راهبری فولادکشوراظهارداشت:وظیفه این ستاد که ساختاری چابک واختیاراتی ویژه دارد ؛بهبودسیاست های اتخاذشده ونظارت براجرای آن هاراعهده داراست ودرعمل باعث توسعه سریع وتوانمندسازی صنعت فولاد کشورخواهدشد.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ؛بااشاره به این نکته که دبیرخانه اصلی این ستاد؛ دراین شرکت مستقرشده است

: وظایف ستاد درشش دسته بندی تعیین و تبیین شده است که عبارتنداز:

. سیاست گذاری واتخاذ تصمیمات استرتژیک درراستای تولید پایدار؛متوازن ورقابت پذیر؛

. سیاست گذاری درحوزه صدورمجوزها وتدوین دستورالعمل ها وبخشنامه های اجرایی ونظارتی زنجیره فولاد ؛

.سیاست گذاری تامین مالی طرح های توسعه ای زنجیره ازمهمترین اهداف ششگانه این ستادخواهدبود.

آقاجانلودرخصوص تشکیلات راهبردی این ستادخاطرنشان ساخت:وزیرصمت رئیس ستاد؛معاونت معادن وفرآوری مواد ؛رئیس هیات عامل ایمیدرو؛رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ؛رئیس انجمن فولاد ورئیس انجمن سنگ آهن اعضای اصلی ستادراهبری صنعت فولاد کشورهستند که علاوه براین ها؛نمایندگان سه وزارتخانه بعنوان اعضای ناظرونمایندگان شش دستگاه دولتی وخصوصی نیز اعضای مدعو این ستاد درجلسات خواهندبود.

بنابه این گزارش؛ مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ؛بعنوان دبیرستاد انجام وظیفه خواهدنمود.شایان ذکر است نمایندگان شش سازمان دولتی وخصوصی بعنوان اعضای اصلی کارگروه های تخصصی ستادخواهندبود ونمایندگان هفت سازمان دولتی وخصوصی نیز اعضای مدعو درکارگروه تخصصی این ستادشرکت خواهندکرد.

مدیرعامل شرکت ملی فولادایران؛درخاتمه این گفت وگو افزود:ابلاغ تشکیل ستادراهبری صنعت فولاد توسط وزیرمحترم صمت همراه بامعرفی نمایندگان رسمی به منزله شروع رسمی فعالیت های ستاد وبرداشتن گام های مهم برای نیل به اهداف کلان اقتصادی کشورخواهدبود

بدین ترتیب اولین جلسه هماهنگی اعضای دبیرخانه این ستاد جهت برنامه ریزی های مورد نیاز امروز تشکیل شد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت

با تشکیل کمیته های تخصصی مشکلات زنجیره فولاد مورد بررسی وتصمیم سازی جهت تصویب ستاد قرار خواهد گرفت.

راه اندازی ستاد راهبری صنعت فولاد کشور

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه