سنگ آهن سنگان/

جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های اجرایی مجتمع

جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های اجرایی مجتمع
لینک کوتاه کپی شد

جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های اجرایی مجتمع برگزار گردید

در این جلسه که به اتفاق کلیه مشاورین، معاونین و مدیران در حضور مدیریت محترم مجتمع و رئیس هیأت اجرایی برگزار گردید، میزان پیشرفت پروژه های مجتمع سنگان مورد ارزیابی قرار گرفت و دکتر گل محمدی دستورات لازم در جهت سرعت پیشرفت این پروژه ها را صادر نمودند.

جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های اجرایی مجتمع

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه