سنگ آهن سنگان/

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگان از پست اختصاصی ۴۰۰ کیلو ولت نشتیفان

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگان از پست اختصاصی ۴۰۰ کیلو ولت نشتیفان
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع، مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان به همراه معاونین و مدیران این مجتمع از پست برق ۴۰۰ کیلو ولت نشتیفان بازدید کرد.

این پست برق با هدف تأمین برق صنایع معدنی منطقه سنگان با ظرفیت بالایی راه اندازی شده است.

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگان از پست اختصاصی ۴۰۰ کیلو ولت نشتیفان

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه