فولاد مبارکه/

قطار رکوردهای تولید ماهانه در شرکت فولاد مبارکه با ثبت ۵ رکورد جدید

قطار رکوردهای تولید ماهانه در شرکت فولاد مبارکه با ثبت ۵ رکورد جدید
لینک کوتاه کپی شد

شرکت فولاد مبارکه توانست در آخرین روز اردیبهشت ماه سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگداری شده است؛ با ثبت ۵ رکورد جدید گامی بزرگ و چشم‌گیر در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری بردارد.

به گزارش طلانیوز به نقل از ایراسین؛ شرکت فولاد مبارکه توانست در آخرین روز اردیبهشت ماه سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگداری شده است؛ با ثبت 5 رکورد جدید گامی بزرگ در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری بردارد.

تلاشگران جبهه تولید در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد مبارکه، با تولید ٨٠٠ هزار و ١5٠ تن تختال در اردیبهشت‌ماه ١4٠٢ توانستند رکورد قبلی ماهانه تولید این ناحیه که به میزان ٧٨6 هزار و ١٠٢ تن در فروردین‌ماه ١4٠٢ بود را پشت سربگذارند.


رشد تولیدی که تورم را مهار می‌کند

همچنین فولادمردان ناحیه نورد گرم شرکت فولاد مبارکه نیز با تولید 510 هزار و 48 تن کلاف گرم در اردیبهشت‌ماه ١4٠٢، رکورد ماهانه جدیدی را به ثبت رساندند و رکورد قبلی فروردین‌ماه 1402 به‌میزان 508 هزار و 306 تن را ارتقا دادند.


تداوم اراده‌های پولادین برای رشد تولید

سومین رکورد این شرکت در اردیبهشت ماه 1402 در واحد احیاء مستقیم فولاد سبای فولاد مبارکه به ثبت رسید و فولاد سبا با تولید 142 هزار و 50 تن آهن اسفنجی توانست رکورد ماهانه جدیدی را به ثبت برسانند و رکورد قبلیِ 140 هزار و 23 تنیِ شهریورماه 1401 را ارتقا دهد.


فولاد مبارکه پیشران رشد تولید کشور

اما قطار رکوردهای شرکت فولاد مبارکه در زمینه تولید به همین جا ختم نشد و در آخرین روز از دومین ماه سال پرسنل این شرکت موفق به ثبت رکود تولید ماهانه 10 هزار و 616 تن کلاف خام قلع‌اندود شدند تا رکورد قبلی شهریورماه 1401 که به‌میزان 10 هزار و 460 تن بود را پشت سر بگذارند.

پنجمین رکورد در ورق خودرو

اما آخرین و پنجمین رکورد در شرکت فولاد مبارکه توسط تلاشگران شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری و با تولید 31 هزار و 23 تن ورق گالوانیزه در اردیبهشت‌ماه ١4٠٢ به ثبت رسید و این شرکت موفق شد رکورد قبلی فروردین‌ماه 1402 را که به‌میزان ٢٧ هزار و 212 تن به ثبت رسیده بود ارتقا دهد.

قطار رکوردهای تولید ماهانه در شرکت فولاد مبارکه با ثبت ۵ رکورد جدید

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه