رکورد استثنایی فولاد خوزستان در حوزه توسعه

ارزش سرمایه گذاری پروژه های فعال فولاد خوزستان برابر با ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان

ارزش سرمایه گذاری پروژه های فعال فولاد خوزستان برابر با ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان
لینک کوتاه کپی شد

مدیر عامل فولاد خوزستان گفت: ارزش سرمایه گذاری در پروژه های فعال شرکت فولاد خوزستان ۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نگاه توسعه ای این میزان سرمایه گذاری در پروژه های فعال یک رکورد استثنایی در صنعت فولاد محسوب می شود.

مدیر عامل فولاد خوزستان گفت: ارزش سرمایه گذاری در پروژه های فعال شرکت فولاد خوزستان 40 هزار میلیارد تومان است که از نگاه توسعه ای این میزان سرمایه گذاری در پروژه های فعال یک رکورد استثنایی در صنعت فولاد محسوب می شود.

ارزش سرمایه گذاری پروژه های فعال فولاد خوزستان برابر با ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه