جهان فولاد سیرجان/

​” آگهی مناقصه عمومی “انجام خدمات بخش نسوز کوره تعمیرات سالانه کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان”

​” آگهی مناقصه عمومی “انجام خدمات بخش نسوز کوره تعمیرات سالانه کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان”
لینک کوتاه کپی شد

” آگهی مناقصه عمومی “انجام خدمات بخش نسوز کوره تعمیرات سالانه کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0237-خ-م”

به گزارش طلانیوز، شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انجام خدمات بخش نسوز کوره تعمیرات سالانه کارخانه نورد بردسیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

شرایط:

آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 21/04/1402.

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000.000 (هفتصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه.

محل انجام کار: کارخانه نورد بردسیر واقع در کیلیومتر 2 جاده بردسیر - کرمان.

محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.

شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجان

​" آگهی مناقصه عمومی "انجام خدمات بخش نسوز کوره تعمیرات سالانه کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان"

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه