چادرملو

برگزاری۵۶ هزار نفر ساعت دوره های آموزشی در چادرملو

برگزاری۵۶ هزار نفر ساعت دوره های آموزشی در چادرملو
لینک کوتاه کپی شد

آمـوزش و افـزایش مهـارت کـارکنان به عنوان یکی از شاخص های افزایش تولید و بهره وری از اولویتهای استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محسوب می شود، از این رو همه ساله برگزاری دوره های آموزشی در واحدهای ستادی و پیمانکاری های چادرملو از محورهای مهم برنامه ریزی این شرکت در نظر گرفته می شود.

در سال ۱۴۰۱  این شرکت موفق شد با برگزاری ۳۱۱  دوره فنی و تخصصی در واحدهای ستادی و پیمانکاری های فعال در مجتمع های معدنی و صنعتی به رکورد ۵۶ هزار ۱۶۹ نفر ساعت آموزش، برای ۴ هزارو ۱۸۳ نفر دست یابد.

همچنین تعداد ۴۷ نفر از کارآموزان دانشگاهی  به مدت ۱۱,۲۶۸  نفرساعت در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو در رشته های معدن، مهندسی مکانیک ، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی صنایع دوره های مربوطه را طی نمودند. روابط عمومی چادرملو

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه