در شرکت های فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا انجام شد؛

انتقال دانش فنی و ارائه آموزش مهارتی به ۳۰۰ نفر از کارکنان فولاد سفیددشت

انتقال دانش فنی و ارائه آموزش مهارتی به ۳۰۰ نفر از کارکنان فولاد سفیددشت
لینک کوتاه کپی شد

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فولاد مبارکه از برگزاری دوره آموزشی به منظور انتقال دانش فنی و ارائه آموزش مهارتی به ۳۰۰ نفر از کارکنان فولاد سفیددشت خبر داد.

ابراهیم کاظمی با بیان اینکه این دوره های آموزشی در کنار کارکنان متخصص و باتجربه حاضر در شرکت های فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا برگزار شد، افزود: شرکت فولاد سفیددشت یکی از ۷ طرح شرکت ملی فولاد بود که عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز شد و با خرید ۶۵ درصد از سهام آن رسما به جمع گروه فولاد مبارکه پیوست.

وی در ادامه گفت: ازآنجا که در اقتصاد مبتنی بر دانش، یادگیری و انتقال تجربه در تعیین سرنوشت شرکت ها و اقتصادهای ملی بسیار مهم است، فولاد سفیددشت با بهره گیری از آموزش های عمومی و تخصصی و استفاده از تجارب موفق شرکت فولاد مبارکه در عرصه تولید و بهره برداری، موفق شد در زمان کوتاهی به ظرفیت نامی در واحد احیا مستقیم خود دست یابد. در همین زمینه، رئیس اجرای آموزش فولاد مبارکه نیز گفت: فولاد مبارکه به عنوان سازمانی دانش محور، در این پروژه، تجربیات و دانش فنی خود را در زمینه استخدام و برگزاری دوره های تخصصی و نیمه تخصصی در اختیار شرکت فولاد سفیددشت قرار داده است.

احسان لطفیانی افزود: واحد آموزش با ارائه آموزش های عمومی و تخصصی موردنیاز شرکت های فولادی و پیمانکاران مقیم سهم قابل توجهی از آموزش های سازمانی کشور را در اختیار دارد و همچنان با تقاضاهای متعدد آموزش های تخصصی از طرف شرکت های داخلی و پیمانکاران مواجه و در حال همکاری با آنان است.

در ایـن زمینـه، امیـر انتظامـی تکنسـین اجـرای آمـوزش نیـز افـزود: آموزش هـای انتقـال دانـش بایـد هدفمنـد باشـد و بـا در نظـر گرفتـن نیـاز واقعـی صـورت گیـرد تـا بـر اثربخشـی آنهـا افـزوده شـود و بتوانـد بـه حـل مشـکلات کاری و فنـی کمـک کنـد.  وی افزود: از سال گذشته تا کنون ۳۰۰ نفر در قالب ۱۵ گروه ۲۰ نفره و در رده های اپراتور، تکنسین و کارشناس در شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا حاضر شدند و مطابق برنامه تدوین شده در قسمت اجرای آموزش به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز کاری (با توجه به موقعیت شغلی) تحت آموزش های عمومی و تخصصی قرار گرفتند.

تکنسین اجرای آموزش گفت: پروژه های ویژه انتقال دانش، مهارت محور است و براساس نیاز و به روش منتورینگ (استاد-شاگردی) و حل مسئله در واحد آموزش و خط تولید برگزار میشود و شامل پنج مرحله است که عبارت اند از:  ۱-دریافت نیاز مشتری و تهیه برنامه آموزشی: در این مرحله براساس درخواست واصله با هماهنگی دفتر فنی واحد متناظر در فولاد مبارکه و توسط کارگروه آموزش برنامه آموزشی و محتوای دوره ها با انتخاب مدرسان خبره داخلی تهیه و تنظیم می گردد.۲- ارسال برنامه و محتوای دوره ها به واحد درخواست کننده: در گام دوم، برنامه به همراه اولویت انتخاب فراگیران از لحاظ سطح علمی، تحصیلات و رده شغلی به شرکت درخواست کننده ارسال می گردد. ۳-پشتیبانی قبل از اجرای دوره: در این مرحله ثبت نام فرا گیران در سامانه، هماهنگی و صدور کارت موقت و کارت تردد، پیش بینی ناهار و پذیرایی و خدمات ترابری انجام می شود. ۴- پشتیبانی حین برگزاری دوره ها: گام چهارم مربوط به تهیه و توزیع لوازم ایمنی فردی، هماهنگی با مدرسان قبل از برگزاری دوره، ارسال فهرست های حضور و غیاب و هماهنگی برای بازدیدهای خط تولید است. ۵- فرایند ارزیابی، اندازه گیری، بازنگری و بهبود مستمر: در آخرین مرحله اخذ آزمون های میان دوره و پایان دوره، اجرای نظرسنجی و انتخاب نفرات برتر و پیش بینی هدیه پایان دوره انجام می شود.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه