فولاد امیرکبیر کاشان

گشت VIP خط تولید گالوانیزه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

گشت VIP خط تولید گالوانیزه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
لینک کوتاه کپی شد

گشت VIP واحد تولید خط گالوانیزه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، با حضور مدیران، واحد HSE و نمایندگان واحد‌های عملیاتی برگزار گردید.

 گشت های VIP شرکت یکی از ابزارهای مدیریت عالی شرکت با هدف اجرای دقیق قوانین و الزامات ایمنی و تاثیرات آن بر فرآیند شغلی کارکنان بصورت متناوب اجرا می‌شود.

اهم ویژگی های این گشت به شرح زیر می باشد:

١. گشت VIP در واقع ممیزی وضعیت انطباق عملکرد واحدها با معیارهای سیستم HSE می باشد و که با اجرای این گشت ، میزان اجرای مقررات HSE در سازمان تعیین می‌شود و برای رفع نواقص برنامه‌ریزی و تصمیم گیری صورت می گیرد و این اقدامات در دوره‌های زمانی متناوب مورد پیگیری قرار می گیرد.

٢. حسب قوانین و الزامات ایمنی و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز قوانین مندرج در فصل ۴ و ٨ قانون کار و همچنین الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست ، یکی از روشهای تامین سلامت کارکنان ، انجام هدفمند کنترل و پایش و اندازه‌گیری اجرای قوانین HSE با استفاده از گشت و بازدیدهای VIP می باشد.

٣.وظیفه مدیران و مسئولین ذیربط در هرسازمان در قبال گشت VIP ،حضور موثر در گشت و برنامه‌ریزی ، سازماندهی ،تامین منابع جهت رفع نواقص شناسایی شده در گشت می باشد.

۴. نظر به تامین شعار ” اول ایمنی بعد کار” و با توجه به اینکه استقرار و اجرای سیستم مدیریت ایمنی جزء وظایف مدیران و مسئولین می‌باشد ؛ قطع به یقین، تامین سلامت کارکنان و تجهیزات توسط مدیران و مسئولین، می تواند نقش سازنده ای در ارزیابی شغلی و ارتقاء شغلی آنان داشته باشد که میزان سهم مدیران و مسئولین را در افزایش راندمان و بهره وری شرکت نشان می دهد.

۵.اجرای موثر گشت VIP منتج به ایجاد یک محیط امن و سالم و عاری از هرگونه بیماری شغلی می شود و همچنین بالارفتن روحیه کاری ، کاهش هزینه ها و افزایش راندمان و بهره وری افراد و تجهیزات می شود .

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه