فولاد امیرکبیر کاشان/

تقدیر از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان جهت همکاری در مدیریت مصرف برق در کاشان

تقدیر از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان جهت همکاری در مدیریت مصرف برق در کاشان
لینک کوتاه کپی شد

بازدید مدیر ادراه برق شهرستان کاشان به همراه نمایندگان اداره برق استان اصفهان از خطوط تولیدی شرکت فولاد امیرکبیر، که در پایان بازدید به جهت مشارکت در مدیریت مصرف برق و برنامه های کاهش پیک بار تابستان طی دو سال متوالی تقدیر و تمجید به عمل آمد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه