فولاد شادگان

جلسه هم اندیشی و هم افزایی کارکنان با مدیرمنابع انسانی شرکت صنعت فولاد شادگان

جلسه هم اندیشی و هم افزایی کارکنان با مدیرمنابع انسانی شرکت صنعت فولاد شادگان
لینک کوتاه کپی شد

جلسه هم اندیشی و هم افزایی باکارکنان شرکت صنعت فولاد شادگان

(رؤسا ،سرپرستان،کارشناسان ، مسولین شیفت ها )

باحضور: مهندس حکیمی مدیر محترم منابع انسانی و اموراجتماعی و تیم منابع انسانی شرکت صنعت فولاد شادگان

زمان:١٣ آذرماه ١۴٠٢ساعت: ١٠ صبح

مکان:سالن آمفی تئاتر

میزبان : واحد روابط کار شرکت

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه