وزارت صمت/

ارتقای بهره وری در صنعت با استفاده از تکنولوژی‌های روز

ارتقای بهره وری در صنعت با استفاده از تکنولوژی‌های روز
لینک کوتاه کپی شد

وزیر صمت در رویداد بین المللی هیدروژن: ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت و انرژی کشور با استفاده از فناوری‌های جدید مانند هیدروژن به ویژه هیدروژن سبز به خوبی قابل احصا است.

 از جمله مهمترین راهبرد‌ها و حوزه‌های تمرکز وزارت صمت در اجرایی شدن این اهداف موارد زیر است:

فرماندهی واحد تولید و بازآرایی حکمرانی دولتی مبتنی بر رشد تولید

تمرکز بر ابر‌شرکت‌ها، بخش خصوصی، خوشه‌های صنعتی و تشکل‌ها

تحول دیجیتال، ارتقای فناوری و دانش‌بنیانی( آمادگی برای انقلاب‌های صنعتی پیش‌رو)

تامین مالی نوین( شرکت تامین سرمایه، لیزینگ‌ها، صندوق‌ها)

افزایش سهم صمت در حقوق دولتی

توسعه زیرساخت‌های تولید و توجه جدی به نوسازی و بازسازی صنعت

نگاه ویژه به سرمایه انسانی ( افزایش انگیزه)

احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال صنعتی و معدنی

با پیش‌برد این محورها می‌توان با سرعت مطلوبی به سمت بهره‌وری هرچه بیشتر از صنعت گام برداشت.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه