صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

پیشرفت‌ آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۴۰۲

پیشرفت‌ آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۴۰۲
لینک کوتاه کپی شد

پیشرفت‌های چشمگیر صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۴۰۲

تحقق ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزار تنی

ثبت رکورد تولید روزانه به میزان ۲۱۳۸ تن

ثبت رکورد تولید ماهانه به میزان ۴۷۶۲۳ تن

آمار فروش:

سال ۱۴۰۱:  ۷۶/۰۰۰ میلیارد ریال

سال ۱۴۰۲:  ۱۰۸/۰۰۰ میلیارد ریال

آمار تولید:

سال ۱۴۰۱:  ۴۲۰/۴۱۳ تن

سال ۱۴۰۲:  ۴۷۵/۵۹۰ تن

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه