فولاد سفیددشت

شرکت فولاد سفیددشت؛ یکی از نمونه های موفق مدیریت جهادی

شرکت فولاد سفیددشت؛ یکی از نمونه های موفق مدیریت جهادی
لینک کوتاه کپی شد

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از شرکت فولاد سفیددشت و در دیدار با مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت فولاد سفیددشت یکی از نمونه های موفق و بارز مدیریت جهادی در صنایع استان است.

غلامرضا میرزایی، ضمن تشکر از مجموعه فولاد سفیددشت و ابراز خرسندی از فرصت های شغلی به بار نشسته به واسطه این صنعت در استان، بر اهمیت و لزوم حمایت همه جانبه از صنعت فولاد و رفع موانع و مشکلات این صنعت تأکید کرد.

وی موفقیت های فولاد سفیددشــت را مرهــون تلاش جهادی و خستگی ناپذیر مدیران و کارکنان این مجموعه دانست و ابراز امیدواری کرد با اســتفاده از نیروی انســانی توانمنــد و با انگیزه، شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری بتوانــد در مسیر توسعه صنعت فولاد و دستیابی به اهداف عالیه شرکت قدم بردارد.

در ادامــه، محمود محمدی فشــارکی، مدیرعامل شــرکت فولاد سفیددشــت، ضمن اســتقبال از حضور مســئولان شهرســتان بروجن در این شــرکت، گزارش مبســوطی از عملکرد کارکنان در حوزه های تولید و توسعه و همچنین گذر از ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی در این شرکت ارائه کرد.

وی تأمیــن پایــدار آب موردنیــاز شــرکت بــا بازچرخانــی پســاب تصفیه شــده شهرســتان بروجن، اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیــان، تحقــق ظرفیــت اســمی واحــد تولیــد، اجــرای موفقیت آمیز عملیات ذوب گیری و تولید اولین تختال آزمایشی با تکنولوژی، مهندسی، تأمین و ساخت قطعات داخلی به دست توانمند متخصصان ایرانی در بزرگترین کارخانه فولادی استان و اجرای طرح های توسعه را از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت برشمرد.

مدیرعامل فولاد سفیددشت ابراز امیدواری کرد با عنایت الهی و تلاش مجموعــه، همچون گذشــته بتوانیم در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت در منطقه، اقدامات اثرگذاری انجام دهیم.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه