نفت ستاره خلیج فارس

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید VESSEL بستر جاذب کلر هیدروژن

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید VESSEL بستر جاذب کلر هیدروژن
لینک کوتاه کپی شد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید سه ظرف برای بستر جاذب کلر مسیر خروجی از chamber Reduction واحد CCR را از طریق مناقصه عمومی به سازنده واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش خبرنگار ما؛ شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید سه ظرف برای بستر جاذب کلر مسیر خروجی از chamber Reduction واحد CCR را از طریق مناقصه عمومی به سازنده واجد شرایط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ تا تاریخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۲ با ارسال نامه، اعلام آمادگی خود را (مطابق دستورالعمل مکاتبات مندرج در وبگاه شرکت نفت ستاره خلیج فارس سربرگ مناقصات به آدرس WWW.PGSOC.IR ) به همراه فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره ۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴ بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره ۳۱۳۱۲۶۷۷-۰۷۶ و ۳۱۳۱۳۳۵۷-۰۷۶ تماس حاصل فرمایند.)

میزان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: مبلغ ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال. (در این مرحله دریافت نمی‌شود)

مهلت تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه (پیشنهاد فنی و ارزیابی کیفی): تا پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲

مهلت تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه (پیشنهاد فنی و ارزیابی کیفی): تا پایان وقت اداری مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ تمدید شد.

محل تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر ۱۳ محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار صنعت نفت، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: ۳۱۳۱۰۰۰۰-۰۷۶ داخلی ۳۷۰۶، دورنگار: ۳۱۳۱۳۱۳۱-۰۷۶، کدپستی: ۷۹۳۱۱۸۱۱۸۳، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه