پتروشیمی پردیس

موفقیت پتروشیمی پردیس در تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه

لینک کوتاه کپی شد

شرکت پتروشیمی پردیس در برنامه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، ISO/TS29001:2020 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت پتروشیمی) و ISO50001:2018 (سیستم مدیریت انرژی) شد.

برنامه دو روزه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه ، با حضور نمایندگان شرکت آرین توف پاسارگاد در مجتمع پتروشیمی پردیس برگزار گردید.

در این برنامه، ممیزان با حضور در واحدهای مختلف مجتمع پتروشیمی پردیس به بررسی انطباق عملکردها و فعالیت های انجام شده با استانداردها پرداختند و براساس گزارش ارائه شده در اختتامیه دوره ممیزی، پتروشیمی پردیس بدون هیچگونه عدم انطباق، موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، ISO/TS29001:2020 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت پتروشیمی) و ISO50001:2018 (سیستم مدیریت انرژی) شد.

از جمله نقاط قوتی که در این برنامه مورد توجه ممیزین قرار گرفت می توان به فراگیری سیستم مدیریت یکپارچه مستقر در سازمان و تسلط تمامی افراد شاغل در شرکت به نیازمندیهای سیستم مدیریت یکپارچه و طرح ریزی و استقرار و نگهداری مناسب این سیستم، انتخاب آموزش تعداد قابل توجه کارکنان به عنوان ممیز داخلی سیستم مدیریت یکپارچه، فرآیند اندازه گیری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و کنترل اثربخشی اقدامات، انجام آنالیز بدنی و ارائه  توصیه های مرتبط با  تغذیه و تحرک به کارکنان  از طریق تجهیز In body و تدوین جامع سناریوی مانور خرابکاری و ایجاد حریق در مخازن گازوییل اشاره نمود.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه