فجر انرژی

ثبت رکورد ۱۱۰۰ نفر ساعته در دومین المپیاد ورزشی فجر انرژی؛ یک چهارم فجر ورزشی شدند

ثبت رکورد ۱۱۰۰ نفر ساعته در دومین المپیاد ورزشی فجر انرژی؛ یک چهارم فجر ورزشی شدند
لینک کوتاه کپی شد

دومین المپیاد ورزشی درون مجتمعی شرکت فجر انرژی خلیج فارس با استقبال بیش از یک چهارم از کارکنان این شرکت همراه بوده و رکورد ۱۱۰۰ نفر ساعت فعالیت ورزشی در این المپیاد ثبت شده است.

ورزش به هر گونه‌ فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان و تعادل روان یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند.

منابع انسانی توانمند به عنوان راهبردی ترین دارایی سازمان، مبداء تحولات سازمان و عامل ایجاد و حفظ مزیت رقابتی است. از این رو سازمان‌ها تاکید فراوانی بر بهره گیری از منابع انسانی توانمند و اجرای موثر راهبردهای توانمند سازی دارند. با توجه به اهمیت و نقش بی بدیل ورزش برای کارمندان، هر گونه غفلت و بی توجهی نسبت به فعالیت بدنی مناسب، فرسودگی منابع انسانی و به دنبال آن کاهش کارآیی آنان را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین سازمان ها با برنامه ریزی و اجرایی جشنواره های ورزشی داخلی می توانند نقش موثری در حفظ توانمندی، روحیه و نشاط کارکنان خود داشته باشند. امور ورزش شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان یک بخش از حوزه منابع انسانی سازمان در دو سال متوالی دو المپیاد ورزشی درون مجتمعی خود را در ۱۰ رشته برگزار کرده است. مسابقات این المپیاد در هر دوره به مدت ۶ ماه در سطح مجتمع برگزار شده است.

تنوع رشته های ورزشی برای فراگیر بودن المپیاد، برگزاری مسابقات تیمی برای افزایش روحیه فعالیت تیمی و اجرای مسابقات در درون مجتمع از ویژگی های این المپیاد بوده است. در اولین المپیاد ورزشی که در سال ۱۴۰۱ برگزار شد بیش از ۳۲۰ نفر از همکاران به رقابت پرداختند؛ که این رقم در دومین المپیاد با استقبال بیشتری همراه بوده و به بیش از ۳۷۳ نفر در این مسابقات رسیده است.

۵۱ نفر از فجری ها در رشته آمادگی جسمانی در قالب ۸۵ نفر ساعت، ۶ نفر در رشته بدمینتون در قالب ۳ نفر ساعت، ۸۳ نفر در رشته دارت در قالب ۱۰ نفر ساعت، ۱۰۸ نفر در رشته گل کوچک در قالب ۲۱۰ نفر ساعت، ۴۹ نفر در رشته فوتبال دستی در قالب ۶۳ نفر ساعت، ۱۱۷ نفر در رشته فوتسال در قالب ۲۵۶ نفر ساعت، ۳۳ نفر در رشته تنیس در قالب ۱۰۳ نفر ساعت، ۱۴ نفر در رشته شطرنج در قالب ۲۳ نفر ساعت، ۵۶ نفر در رشته والیبال در قالب ۲۴۰ نفر ساعت و ۱۸ نفر در رشته بسکتبال در قالب ۳۶ نفر ساعت به رقابت پرداخته اند که در مجموع رکورد ۵۳۵ نفر ( ۳۷۳ نفر بدون تکرار حضور در رشته ها) در قالب ۱۱۰۰ نفر ساعت ثبت شده است.

ثبت رکورد ۱۱۰۰ نفر ساعت در دومین المپیاد ورزشی و مشارکت امور ۱۴ گانه و حضور بیش از یک چهارم (۲۷٫۸ درصد) کارکنان شرکت فجر در المپیاد ورزشی نشان از تمایل و استقبال فجری ها از این المپیاد است. بیش از ۳۱ درصد از کارکنان امور بهره برداری، بیش از ۱۴ درصد از کارکنان امور تعمیرات، ۲۶ درصد از کارکنان امور اداری، بیش از ۲۶ درصد از کارکنان امور حراست، ۴۱ درصد از کارکنان امور بازرگانی، بیش از ۳۶ درصد از کارکنان امور فناوری اطلاعات، بیش از ۷۷ درصد از کارکنان امور حقوقی، بیش از ۳۵ درصد از کارکنان امور خدمات فنی و ۵۰ درصد از کارکنان امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دومین المپیاد درون مجتمعی شرکت فجر انرژی خلیج فارس شرکت داشته اند.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه