سرمایه‌ گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدورهای ترانزیتی

همایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های تابعه با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ ، انسجام درون سازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش ها و راهکار های تحقق برنامه‌ها و بودجه ابلاغی سالجاری، ۲۹ شهریور در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.
سرمایه‌ گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدورهای ترانزیتی

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایران معین به نقل از هلدینگ کسب و کارسبا، در این همایش که مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های تابعه این هلدینگ حضور و مشارکت داشتند، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر نقش مهم صنعت بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه و بیمه ایران می‌تواند با طراحی و گسترش بیمه‌های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر در کشور کمک کند.

بابک نگاهداری با اشاره به تدوین چارچوب های جدید و شکل گیری نگاه تازه به توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است.هم اکنون ضریب جینی درکشور به 4/0درصد رسیده و این یعنی نابرابری در کشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 5/26 میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که نقش راهبری توسعه کشور را دارد لاغر شده، برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجود دارد ،صنعت بیمه است.

دیگران چه می خوانند:

وی گفت: صنعت بیمه ودر راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازاربیمه ای کشور را در اختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه های جدید وگسترش بیمه های موجود مانند بیمه های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها علاوه براینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد، می تواندبه توسعه آموزش، کاهش نابرابری ها وافزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است و افزایش 50 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

نگاهداری با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود :افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم و آشنایی هرچه بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه از جمله برنامه های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه چهار چالش و سه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، افزود: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکار سبا است. با خلق منابع مالی از این طریق می توان ریسک سرمایه گذاری درکشور را پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد واز این طریق می توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران دردنیا از 127 کنونی به پله 77برسد وصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:هم اکنون 9/0درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه در این بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور کند.

وی با اشاره به نیاز کشور به سرمایه گذاری و نقش صنعت بیمه در تامین آن افزود: صنعت بیمه می تواند با استفاده از منابع در اختیار خود در نقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد، مانند شبکه های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی و مانند آن در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت ها خواهد بود. لذا ایران باید در این نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

 رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه توضیح داد: ما در برنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنند هر چند کشورهای دیگر در رقابت با ایران نمی خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه و بیمه ایران از طریق همین منابعی که در هلدینگ سبا در اختیار دارد می تواند دربخش حمل و نقل و ترانزیت و ایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش های زیرساختی نظیر کشاورزی و امنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: جمع بندی ما این است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف در دست صنعت بیمه قرار دارد و لذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

 تحول بیمه ایران با جهت گیری‌های جدید

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران 33 درصد سهم صنعت بیمه کشوررا به خود اختصاص داده وفروش بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از 10هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودروبوده است.

وی با اشاره به جهت گیری‌های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال 1401 رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش دربرخی حوزه ها مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرو وبخش‌های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانده وباعث تغییر نگاه افکارعمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رود تا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

 

  سرمایه گذاری هلدینگ سبا در حوزه های استراتژیک

 محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب و کار سبا هم در این همایش با اشاره به اینکه این هلدینگ برنامه‌اش را تا سال 1404 تدوین کرده و قصد ورود به برخی حوزه‌های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری های موثر را دارد، گفت: برنامه 110 روزه دوم هلدینگ سبا که تا 20 بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده، محورهای مهمی را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه 110 روزه دوم، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای به‌عنوان دو راهبرد کلان هلدینگ سبا در نظر گرفته شده است.استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتر برخوردار و منطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی ونقطه اتصال کریدوربین المللی شرق به غرب وشمال به جنوب ومحدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوادر پاکستان وکریدورسیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه‌گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین باتوجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری های شانگ‌های و نهایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، سرمایه‌گذاری دراین منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا و محور ترانزیت ریلی با چین به‌عنوان اولویت اول راهبرد منطقه‌ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازار جذاب 300میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندا باتوجه به ویژگی های خاص و ممتاز آب وهوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه‌ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

 

سرمایه‌ گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدورهای ترانزیتی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟