اظهارات سید جواد هاشمی درباره حمایت از تیم ملی در جام جهانی | حرف های شنیدنی از سید جواد هاشمی