نتایج جستجو :

  • بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ بازار‌های دارایی در ۶ ماه نخست سال جاری گویای آن است که سپرده‌گذاران بانکی بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند.

  • عضو هیئت مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تغییر مکرر قوانین و آئین نامه های مختلف و قوانین مغایر در مناطق ویژه با سرزمین اصلی، سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان، توجه به ضرورت مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی خروجی و عدم ثبت سفارش کالاهای موجود در مبادی وارداتی از برخی دلایل متروکه شدن کالا به شمار می آید.

  • نماینده قوه قضاییه در هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان را موتور محرکه دستگاه هایی چون گمرک و بنادر توصیف کرد و گفت: کارکنان این سازمان جهادگران عرصه اقتصاد هستند.

  • مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پس از بازدید اخیر معاون اول رییس جمهور و پیرو تاکید وی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کانتینرهای کالاهای رسوبی از امروز حداقل ۵۰۰ کانتینر از این بندر خارج می‌شود.

  • حدود ۱۰ هزار کانتینر بلاتکلیف و حاوی کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی وجود دارد که مدیران اموال تملیکی ۱6 استان کشور برای تخلیه و تعیین تکلیف سه هزار کانینتر در این بندر همکاری می‌کنند.

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استودیوی خلیج فارس سیمای هرمزگان گفت: در استان هرمزگان، 30465 اظهارنامه کالای رسوبی از سال 1400 تا 1402 تعیین تکلیف شده است.

  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان اموال تملیکی در یک اقدام جهادی و خاص، کالاهای متروکه استان هرمزگان را تعیین تکلیف خواهد کرد.

  • کارشناسان حوزه جمع آوری اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که از ۱۶ استان کشور به هرمزگان سفر کرده اند، به بازدید بندر شهید رجایی رفته و از نزدیک در جریان نحوه ترخیص و تعیین تکلیف کالا قرار گرفتند.

  • حسین عباس‌نژاد در نشست تخصصی تعیین تکلیف کالاهای متروکه استان هرمزگان اظهار کرد: ۶۵ درصد تجارت کشور از این استان انجام می‌شود و احتمال دارد با کاهش سقف مدت مجاز نگهداری کالاها برای ترخیص از سه ماه یا کمتر، تعداد کالاهای متروکه به شدت افزایش یابد.

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پیش بینی شده در مدت یک ماه، کانتینرهای قبل از سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج و در مزایده‌هایی که عمدتاً فوق العاده تعیین تکلیف کنند.