نتایج جستجو : چگونه ثروتمند شویم؟

  • راز ثروتمندشدن در ثابت نگه‌‌‌‌‌‌‌داشتن و مدیریت هزینه‌‌‌‌‌‌‌هاست و اگر فردی توانایی مدیریت هزینه‌های خود را نداشته‌‌‌‌‌‌‌باشد با افزایش درآمد نیز به همان نسبت با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهد شد. البته تعریف ثروتمندشدن برای افراد مختلف متفاوت است اما من، ثروتمندشدن را این‌‌‌‌‌‌‌طور تعریف می‌کنم که درآمد غیرفعال شخص از مخارج وی بیشتر شود.

۱