// کد مطلب: ۱۶۵۰۴۱

بانک توسعه صادرات ایران

بازدید معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران از شعبه مرکزی

بازدید معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران از شعبه مرکزی
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی علیزاده، نگاه واحد نظارت و بازرسی را نگاهی مبتنی بر حمایت و مساعدت توصیف کرد و گفت: هدف از بازرسی و نظارت دوره ای در بانک، رسیدن به یک مدل از راستایی آزمایی صحیح و حل چالش های احتمالی است. وی افزود: به همان میزان که بخش عملیاتی در بانک درگیر مسئولیت است، باید در ستاد نیز خود را مسئول بدانیم و در واقع کار معاونت حقوقی و نظارت حمایت از صف و اجرا به صورت همزمان است، به نحوی که بخش «عملیاتی» و «سیاستگذاری» بانک در تعاملی سازنده و کاملا شفاف و مطابق مقررات، در مسیر بالندگی بانک حرکت کنند. معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این دیدار، به اهمیت مدیریت دانش در بانک اشاره کرد و تاکید کرد: انتقال تجربه و دانش در بانک بین نیروهای در شرف بازنشستگی و سرشار از تجربه و مهارت به نیروهای جوان و با انگیزه ضروری است. علیزاده، بازرسی را یک شروع خیرخواهانه خواند و گفت: امیدواریم نتیجه بازرسی در بانک، باعث رشد و تعالی شعب شود. در ادامه این دیدار، رئیس شعبه مرکزی ضمن خیر مقدم به معاون حقوقی و نظارت بانک، گزارش عملکرد این شعبه را ارائه کرد و گفت: شعبه مرکزی از فرایند بازرسی که منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف در سازمان کمک می شود، استقبال می کند. معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران ضمن بازدید از شعبه مرکزی این بانک، با رئیس و کارکنان این شعبه دیدار و گفتگو کرد.

علی علیزاده، نگاه واحد نظارت و بازرسی را نگاهی مبتنی بر حمایت و مساعدت توصیف کرد و گفت: هدف از بازرسی و نظارت دوره ای در بانک، رسیدن به یک مدل از راستایی آزمایی صحیح و حل چالش های احتمالی است.

وی افزود: به همان میزان که بخش عملیاتی در بانک درگیر مسئولیت است، باید در ستاد نیز خود را مسئول بدانیم و در واقع کار معاونت حقوقی و نظارت حمایت از صف و اجرا به صورت همزمان است، به نحوی که بخش «عملیاتی» و «سیاستگذاری» بانک در تعاملی سازنده و کاملا شفاف و مطابق مقررات، در مسیر بالندگی بانک حرکت کنند.

معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این دیدار، به اهمیت مدیریت دانش در بانک اشاره کرد و تاکید کرد: انتقال تجربه و دانش در بانک بین نیروهای در شرف بازنشستگی و سرشار از تجربه و مهارت به نیروهای جوان و با انگیزه ضروری است.

علیزاده، بازرسی را یک شروع خیرخواهانه خواند و گفت: امیدواریم نتیجه بازرسی در بانک، باعث رشد و تعالی شعب شود.

در ادامه این دیدار، رئیس شعبه مرکزی ضمن خیر مقدم به معاون حقوقی و نظارت بانک، گزارش عملکرد این شعبه را ارائه کرد و گفت: شعبه مرکزی از فرایند بازرسی که منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف در سازمان کمک می شود، استقبال می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، معاونت حقوقی و نظارت با همراهی رئیس شعبه مرکزی و تنی چند ازروسای دوایر، از بخش های مختلف شعبه مرکزی بازدید و با همکاران گفتگو کرد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه