سنگ آهن سنگان/

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان از سایت مرکزی پروژه انتقال آب دشت زوزن

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان از سایت مرکزی پروژه انتقال آب دشت زوزن
لینک کوتاه کپی شد

دکتر گل محمدی مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان به همراه معاونین و مدیران از سایت مرکزی پروژه انتقال آب دشت زوزن به صنایع معدنی منطقه سنگان‌ بازدید کرد.

اجرای پروژه خط انتقال آب به طول 58 کیلومتر به همراه احداث 4 ایستگاه پمپاژ با مخازن تعادلی جهت انتقال آب به سایت مرکزی صنایع معدنی سنگان می باشد.

بازدید مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان از سایت مرکزی پروژه انتقال آب دشت زوزن

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه