گوهر سنگ

سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ؛ بسترساز توسعه و اشتغال پایدار

لینک کوتاه کپی شد

با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور توسط وزارت صمت و شکل‌گیری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، ایجاد بسترهای توسعه و اشتغال پایدار صنعت گوهرسنگ کشور در حوزه‌های اکتشافی، آموزش و توسعه مراکز آموزشی، احداث و توسعه مراکز اعتبارسنجی آزمایشگاهی و مطالعات پژوهشی طبق برنامه زمان‌بندی و به طور منسجم در کارگروه‌های تخصصی پیگیری می‌شوند.

ا گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور توسط وزارت صمت و شکل‌گیری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، ایجاد بسترهای توسعه و اشتغال پایدار صنعت گوهرسنگ کشور در حوزه‌های اکتشافی، آموزش و توسعه مراکز آموزشی، احداث و توسعه مراکز اعتبارسنجی آزمایشگاهی و مطالعات پژوهشی طبق برنامه زمان‌بندی و به طور منسجم در کارگروه‌های تخصصی پیگیری می‌شوند. به طوریکه ضمن رفع مشکلات این صنعت، افزایش چشمگیر سهم ایران از بازار تجارت جهانی گوهرسنگ‌ها در سال‌های آتی تحقق‌یابد.

در واقع مأموریت اصلی طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، گسترش همه‌جانبه صنایع و خدمات وابسته، از طریق تولید رقابتی انواع محصولات نهایی گوهرسنگ مورد نیاز بازار داخلی و خارجی با استفاده حداکثری از مزیت‌های‌نسبی کشور، از جمله ذخایر غنی و متنوع گوهرسنگ‌های‌موجود، نیروی‌انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی و آماده‌کار و همچنین، واردات گوهرسنگ‌های خام به ‌ویژه از کشورهای منطقه، فرآوری، صادرات و ارزش آفرنینی آن‌ها با نام‌های تجاری معتبر ایرانی‌ است.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه