فولاد سفیددشت

شرکت فولاد سفیددشت گواهینامه سیستم مدیر یت کیفیت در آزمایشگاه را اخذ کرد

شرکت فولاد سفیددشت گواهینامه سیستم مدیر یت کیفیت در آزمایشگاه را اخذ کرد
لینک کوتاه کپی شد

شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC/17025را اخذ کرد.

جمشـید علی بابایـی مدیـر تکنولوژی و توسـعه این شـرکت بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار کـرد: مطابـق بـا ارزیابـی صورت گرفتـه، واحـد آزمایشـگاه شـرکت فـولاد سفیددشـت موفـق بـه اخـذ گواهینامـه بین المللی ISO/IEC/17025از سـوی مرکـز ملـی تأییـد صالحیـت ایـران شـد.

وی افزود: در راستای تحقق اهداف هلدینگ فولاد مبارکه در جهت دستیابی به کیفیت برتر، با تلاش و پیگیرهای کارکنان واحد آزمایشگاه و مهندسی صنایع شرکت فولاد سفیددشت، در نیمه نخست سال جاری، الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ در شرکت محقق شد.

مدیر واحد تکنولوژی و توسعه فولاد سفیددشت افزود: این استاندارد سندی مبنی بر صحت نتایج و دقت روش ها و دستگاه های آزمایشگاهی بوده و از اهداف آن کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت نتایج و اعتباردهی به آزمایشگاه است.

وی کسب این موفقیت را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش مدیران و کارکنان، سایر استانداردهای ملی و بین المللی در راستای افزایش کیفیت محصولات در شرکت جاری و ساری گردد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه