نتایج جستجو : تولید خودرو برقی

  • تولیدکنندگان غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو شده اند، اما بیش ترین حجم تولید در این بخش با ۲۵۱,۰۵۷ دستگاه و رشد ۷۲ درصد به تولید سواری اختصاص دارد.

  • وزیر صمت همچنان بر ورود خودروهای برقی به کشور تأکید دارد و گفته می شود به خودروسازان و واردکنندگان این صنعت دستور داده شده است که هر چه سریع تر نسبت به واردات و تولید خودروهای تمام برقی اقدام کنند، موضوعی که به نظر می رسد با وجود چالش های تأمین انرژی در کشور چندان با واقعیت های موجود همخوانی نداشته باشد.

۱