نتایج جستجو : تولید خودرو داخلی

  • تولیدکنندگان غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو شده اند، اما بیش ترین حجم تولید در این بخش با ۲۵۱,۰۵۷ دستگاه و رشد ۷۲ درصد به تولید سواری اختصاص دارد.

  • جدیدترین آمار تولید خودر‌و در کشور از افت ۲۵ درصدی تولید اتوبوس خبر می دهد، به بیان دیگر، حمل و نقل عمومی همچنان برای مسئولان بی اهمیت است. در مقابل، سواری ها همچنان صدرنشین تولید هستند.

  • شرایط روانی بازار خودرو به گونه ای شده است که کم تر کسی می تواند نسبت به اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری سخنی بر زبان بیاورد، اما اگر کمی با حوصله و به دور از عصبانیت به این موضوع نگاه کنیم، به روشنی ردپای اقتصاد و قیمت گذاری دستوری در وضعیت امروز بازار آشکار خواهد شد.

۱